Flyselskaber

Dansk luftfart er især præget af to luftfartselskaber: SAS og Sterling. Der har dog været og er også andre luftfartselskaber som DDL, Mærsk, Cimber osv. De er ikke nævnt på denne liste, fordi listen kun indholder flyselskaber, der har været involveret i alvorlige flyulykker eller flystyrt. Efter hvert flyselskab følger en liste over de flystyrt, det har været involveret i. Vær opmærksom på, at der også findes flykatastrofer med udenlandske luftfartselskaber på dansk jord, se derfor listen med alle flykatastrofer, som også indeholder flyulykker med udenlandske flyselskaber i Danmark eller på dansk jord/område.

SAS (Scandinavian Airlines System)
SAS blev dannet den 1. august 1946, fordi man mente, at de nationale selskaber i Danmark (DDL), Sverige (ABA senere SILA) og Norge (DNL) ville have fordele af et samarbejde. Den 17. september samme år lettede det første SAS-fly. SAS har siden grundlæggelsen præget skandinavisk lufttrafik. Der er dog især i 1990'erne kommet øget konkurrence fra lavprisselskaberne, og SAS har i mange år levet af velvillighed fra de skandinaviske landes regeringer, som ejer store dele af SAS. Da SAS har været med helt fra rutetrafikkens begyndelse - i perioder været det eneste luftfartselskab i Skandinavien - ville det næsten være usandsynligt, hvis ikke også SAS havde været involveret i flyulykker. Det er dog lang tid siden, der har været en alvorlig flyulykke med SAS.

Den 29. december 1947: Et fly er på vej fra Paris til København, men turen forløber ikke som planlagt, dagen efter taler alle om flyulykken med Torulf Viking >>

Den 12. februar 1948: Efter dannelsen af selskabet går der to år før SAS' første alvorlige flyulykke efter 2. verdenskrig >>

Den 4. juli 1948: Der er tæt trafik i luftrummet og pludselig sker flysammenstødet over London >>

Den 8. februar 1949: SAS begynder at flyve til Spanien, men inden det rigtigt kommer i gang sker flykatastrofen på den første tur fra Madrid >>

Den 1. april 1951: Et SAS Viking-fly er på vej fra København Lufthavn Kastrup, men styrter ned på en mark uden for Stockholm >>

Den 19. januar 1960: Et SAS-fly på vej fra Istanbul flyver ind i et bjerg og så sker flykatastrofen i Ankara >>

Den 13. januar 1969: Sverre Viking er på vej til Los Angeles, men styrter ned i Santa Monica Bay>>

Den 19. april 1970: Anund Viking får revet hul på brændstoftanken i Rom og så opstår branden i Rom >>

Den 8. februar 1971: Danske charterturister bliver en del af mavelandingen på Tenerife >>

Den 28. februar 1984: Der er problemer med landingen i John F. Kennedy International Airport, og SAS-flyet Haakon Viking kører i vandet >>

Den 27. december 1991: Det er næsten et mirakel, at ingen omkommer ved styrtet i Gottröra >>

Den 8. oktober 2001: SAS bliver uforskyldt involveret i den værste flykatastrofe i Danmarkshistorien >>

Sterling Airways/Airlines
Sterling blev oprindelig grundlagt af Tjæreborg Rejsers grundlægger, præsten Eilif Krogager, til at betjene rejseselskabet. Selskabet bliver dog udskildt og bliver et selvstændig selskab i 1986. I 1992 går Sterling konkurs første gang, men bliver gendannet året efter. I 2005 bliver Sterling solgt til en islandsk investorgruppe, som også køber Mærsk Air. Sterling går konkurs anden gang i 2008 midt i finanskrisen. Enkelte dele af selskabet og Sterling-navnet bliver købt af Cimber Air, som også lukker. Sterling oplevede i 1970'erne en række alvorlige flyulykker.

Den 14. marts 1972: En Caravelle fra Sterling Airways styrter ned i Dubai i den værste flykatastrofe i De Forenede Arabiske Emiraters luftfartshistorie >>

Den 15. marts 1974: Et Sterling-fly bliver taxiet ud til startbanen, men pludselig opstår branden i Teheran >>

Den 3. september 1979: En privatchartret Corvette begynder sin rejse i Sverige, men inden dagen er omme, bliver det centrum i flyulykken i Nice >>

Zone-Redningskorpset
Zone-Redningskorpset er ikke et luftfartselskab i traditionel forstand, fordi det, som navnet siger, er et redningskorps. I 1939 købte Zone-Redningskorpset en engelskbygget Monospar ambulancemaskine. Danmarks første ambulanceflyvemaskine. Under besættelsen blev maskinparken udvidet med en danskbygget KZ-IV. I slutningen af 1950'erne faldt Zonens betydning, fordi Flyvevåbnet fik helikoptere. I sommeren 1962 indledtes forhandlinger om en sammenlægning af Zone-Redningskorpset og Falck og 1. januar 1963 overtog Falck aktierne i Zone-Redningskorpset. Grunden til, at Zone-Redningskorpset alligevel er nævnt, er, at selskabet var en del af en meget omtalt flykatastrofe.

Den 16. juli 1960: Et Zone-Redningskorpsfly skal i dårligt vejr flyve spillere fra det danske fodboldlandshold til en træningskamp, men i stedet for at spille fodbold, omkommer otte landsholdsspillere i flykatastrofe >>

Atlantic Airways
Atlantic Airways blev grundlagt på Færøerne i 1987 med støtte fra Cimber Air. Fem måneder efter oprettelsen fløj selskabet sin første tur fra Vágar Lufthavn på Færøerne til Københavns Lufthavn, Kastrup. I 1994 bliver helikopterruter også en del af selskabets service. Selskabet flyver til Danmark, Island, Norge, Grønland, Island og Storbritannien fra Færørene. Landsstyret har i dag overtaget Cimber Airs andel af Atlantic Airways.

Den 10. oktober 2006: I Stord Lufthavn i Norge kører et fly fra Atlantic Airways af landingsbanen >>

Flykatastrofer og -ulykker

Få en samlet oversigt over flykatastrofer og flyulykker på dansk jord eller med danske/skandinaviske luftfartsselskaber i Danmark og udlandet.

SAS

Læs mere om Scandinavian Airlines System i Wikipedia >>

Sterling Airways/Airlines

Find flere oplysninger om Sterling i Wikipedia >>

Zone-Redningskorpset

Få mere information om Zone-Redningskorpset >>